tirsdag 28. juli 2009

onsdag 22. juli 2009

Si nei til datalagringsdirektivet!

Retten til kunnskap, læring, deling og møtevirksomhet, samt ytringsfrihet, personvern og forbrukerrettigheter, er rettigheter vi i Norge er vant til og tar for gitt. Men den digitale verden er et nytt miljø, og her må mange av rettighetene kjempes fram på nytt. Nå er personvernet trua av et nytt direktiv fra EU: datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet innebærer at alt du gjør på nettet eller med mobilen blir lagra hos teleleverandøren din i opptil to år. Slik informasjon vil lett kunne misbrukes på utallige måter. Hvis dette direktivet blir en del av norsk lov, vil det være en krenkelse av nordmenns personvern, og dermed et brudd på menneskerettighetene (i følge Den europeiske menneskerettskonvensjonen). Som EØS-medlemmer har vi rett til å reservere oss mot direktiver fra EU, men denne retten har aldri blitt brukt før. Miljøpartiet De Grønne mener tida er inne til å ta i bruk reservasjonsretten og si nei til datalagringsdirektivet.

Aurora Furuseth, stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

lørdag 4. juli 2009

onsdag 1. juli 2009

Si nei til import av genmanipulert mat

I begynnelsen av juni 2008 anbefalte direktoratet for Naturforvaltning åpning for import av to typer genmanipulert mais; NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer Crop Science. Over ett år senere har fortsatt ikke Miljøverndepartementet avgjort saken.

Genmanipulering er en svært usikker og farlig teknologi. Ingen undersøkelser kan vise sikkert virkningene eller hvor store de vil være på mennesker, dyr og natur. Med disse usikkerhetsmomentene følger det mange problemer knytta til genmanipulasjon. Utarming av artsmangfoldet og at genmanipulerte organismer formerer seg, muterer og sprer seg, noe som igjen ofte fører til at fattige bønder blir avhengige av nye innkjøp hver sesong, er bare noen av konsekvensene. I tillegg kommer de mange advarslene på hva slags virkninger genmanipulert mat kan ha på de som spiser det - spørsmålet er altså om vi ønsker å være forsøkskaniner for forskere og matindustri.

De store multinasjonale selskapene som driver denne virksomheten er heller ikke motivert av et ønske om å bedre matvaresituasjonen i verden eller å sikre avlingene for fattige bønder og småbrukere. Monsanto og de andre firmaene som forsker fram, patenter og selger genmanipulerte organismer er interessert i profitt og markedsandeler.

Miljøpartiet De Grønne ser på genteknologien som et forsøk på å industrialisere naturen og tilpasse den til profittinteresser. Vi ønsker derfor ingen manipulasjon med planteartenes arveanlegg på gennivå og mener det er umoralsk å åpne for import av mat vi ikke engang vil dyrke i Norge. Problemet med genmanipulasjon forsvinner ikke ved at de genmanipulerte åkrene er utenfor Norge. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor forbud mot produksjon, import og omsetning av alle genmanipulerte produkter og heller større satsing på rettferdig og sunn, økologisk mat.Eirin Gundersen
Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne, Buskerud.