onsdag 22. juli 2009

Si nei til datalagringsdirektivet!

Retten til kunnskap, læring, deling og møtevirksomhet, samt ytringsfrihet, personvern og forbrukerrettigheter, er rettigheter vi i Norge er vant til og tar for gitt. Men den digitale verden er et nytt miljø, og her må mange av rettighetene kjempes fram på nytt. Nå er personvernet trua av et nytt direktiv fra EU: datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet innebærer at alt du gjør på nettet eller med mobilen blir lagra hos teleleverandøren din i opptil to år. Slik informasjon vil lett kunne misbrukes på utallige måter. Hvis dette direktivet blir en del av norsk lov, vil det være en krenkelse av nordmenns personvern, og dermed et brudd på menneskerettighetene (i følge Den europeiske menneskerettskonvensjonen). Som EØS-medlemmer har vi rett til å reservere oss mot direktiver fra EU, men denne retten har aldri blitt brukt før. Miljøpartiet De Grønne mener tida er inne til å ta i bruk reservasjonsretten og si nei til datalagringsdirektivet.

Aurora Furuseth, stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

3 kommentarer:

 1. Flott! Deltar du i bloggstafetten mot direktivet?http://www.liberaleren.no/2009/07/14/regjeringen-ma-ta-stilling-na-si-nei-til-datalagringsdirektivet/

  SvarSlett
 2. I tillegg til de åpenbare innskrenkningene i personvernet og bruddet på rettsprinsipper (skjellig grunn til mistanke settes til side; alle overvåkes i tilfelle man skulle finne på å gjøre noe kriminelt) så er det enda et aspekt ved saken som må frem:

  Faren for at kriminelle får tak i informasjon som kan nyttes til utpressing eller lignende er også i høyeste grad til stede.

  Internett og telefoni vil forøvrig også bli dyrere, da det er leverandørene som blir pålagt å lagre informasjonen. Sikker lagring koster penger.

  SvarSlett
 3. Pleym: I'm in! Hva må jeg gjøre?

  SvarSlett