torsdag 15. april 2010

La flyene bli på bakken!

For tida er flytrafikken i Norge innstilt på grunn av vulkansk aske fra Island. Tatt i betraktning at flytrafikk er ekstremt ressurskrevende, og at flyene går på ikke-fornybar, forurensende fossil energi, mener jeg det hadde vært en god idé å la flyene bli på bakken permanent. Når en i tillegg tar i betraktning at den lett tilgjengelige olja snart er pumpa opp, tilsier det at ansvarlig politikk må innebære å rasjonere ut den gjenværende olja for å gjøre (den uunngåelige) overgangen til fornybarsamfunnet så mjuk som mulig.

I dag sløses det systematisk med fossil energi i stor skala. Hele samfunnet vårt er avhengig av olje, og når det går tomt er vi i skikkelig trøbbel. Av hensyn til klodens klima har vi ikke råd til å åpne nye områder for oljeboring. Det er også nødvendig å avvikle pågående oljeutvinning. Dette krever imidlertid at den olja som blir pumpa opp, brukes på en fornuftig og nøktern måte. Ikke til to sydenturer i året og to biler per familie, men til vindmøller, solcellepaneler og jordvarmeanlegg, for å nevne noe. Det vil gi mange arbeidsplasser innafor miljøvennlig industri, samtidig som det vil gi en forutsigbar og stabil energitilførsel, og ikke minst - ingen klimagassutslipp! Det er ekte investering i framtida.

tirsdag 13. april 2010

Folkefest i Lofoten!


Oppfordrer alle om å dra til Lofoten i sommer å markere oljemotstand!

Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, er blant de viktigste miljøsakene i tida framover. Jeg håper at så mange som mulig tar toget til Lofoten i august for å delta på folkefesten mot oljeboring. Denne saken markerer et veiskille i norsk miljøpolitikk. Nå har politikerne sjansen til å vise oss at de tar klimautfordringene på alvor. Spørsmålet om olje i nord, er et spørsmål om hvorvidt vi skal fortsette i det gamle, fossile sporet eller løfte Norge inn i en fornybar framtid. Det er et spørsmål om vi skal satse på middeltidige arbeidsplasser i en industri som er gått ut på dato, eller investere i trygge og framtidsretta arbeidsplasser i miljøvennlig energiproduksjon.

Silje Wiik Nielsen, førstekandidat i Aust-Agder og nestleder i Grønn Ungdom