torsdag 15. april 2010

La flyene bli på bakken!

For tida er flytrafikken i Norge innstilt på grunn av vulkansk aske fra Island. Tatt i betraktning at flytrafikk er ekstremt ressurskrevende, og at flyene går på ikke-fornybar, forurensende fossil energi, mener jeg det hadde vært en god idé å la flyene bli på bakken permanent. Når en i tillegg tar i betraktning at den lett tilgjengelige olja snart er pumpa opp, tilsier det at ansvarlig politikk må innebære å rasjonere ut den gjenværende olja for å gjøre (den uunngåelige) overgangen til fornybarsamfunnet så mjuk som mulig.

I dag sløses det systematisk med fossil energi i stor skala. Hele samfunnet vårt er avhengig av olje, og når det går tomt er vi i skikkelig trøbbel. Av hensyn til klodens klima har vi ikke råd til å åpne nye områder for oljeboring. Det er også nødvendig å avvikle pågående oljeutvinning. Dette krever imidlertid at den olja som blir pumpa opp, brukes på en fornuftig og nøktern måte. Ikke til to sydenturer i året og to biler per familie, men til vindmøller, solcellepaneler og jordvarmeanlegg, for å nevne noe. Det vil gi mange arbeidsplasser innafor miljøvennlig industri, samtidig som det vil gi en forutsigbar og stabil energitilførsel, og ikke minst - ingen klimagassutslipp! Det er ekte investering i framtida.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar