søndag 21. juni 2009

Fornybar framtid

Miljøpartiet De Grønne vil gi Norge en fornybar framtid. Brenning av fossil olje, gass og kull står i dag for hoveddelen av de menneskeskapte klimaendringene, og kan ikke være grunnlaget for en bærekraftig økonomi. Ved å satse på fornybare energi i stedet for mer olje- og gass, vil vi gi oljeeventyret en lykkelig slutt.

I tillegg til nedtrapping av olje- og gassproduksjonen, vil vi gjennomføre omfattende ENØK-tiltak i alle sektorer, og bygge ut ny fornybar energi. Dette vil gi store mengder elektrisitet til drift av kjøretøy og eksport til land som i enda større grad enn Norge er avhengige av fossil energi. Vi vil prioritere jernbane, trikk og andre baneteknologier foran nybygging av veier og flyplasser.

Aurora Furuseth
stortingskanditat, Miljøpartiet De Grønne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar