søndag 21. juni 2009

Sats på økomat!

Et femårig prosjekt i EU-regi har nylig bekreftet at økologisk mat er sunnest. Økologiske matvarer inneholder mer vitaminer og antioksidanter og mindre tungmetaller enn vanlig dyrka mat. Økomat er altså bedre, for mennesker, dyr og natur. Likevel er det slik at det ikke lønner seg økonomisk for folk å velge økologiske matvarer i norske butikker. Det er dyrere og det er ofte svært dårlig utvalg.

I dag er det heller ikke lønnsomt for bønder å legge om til økologisk drift. Det blir stadig flere mindre gårder som legger ned og bare de større gårdene ser ut til å klare seg i det norske landbruket. Konvensjonelt landbruk med kunstgjødsel er best når når formålet er kortsiktig høy avling per dekar. Tar vi hensyn til varig fruktbarhet i jorda, tilgangen på nok og rent vann, dyrevern, biomangfold samt lokal kontroll med ressurser og kunnskap, kommer økolandbruket klart bedre ut. Det er vist at Norge med økologisk landbruk kan fø egen befolkning med god margin. Uansett driftsmåte er vi i framtida helt avhengige av å få til blant annet endret kosthold i retning mindre importert kjøtt og mer lokalprodusert økologisk mat.

Vi mener det bør være enklere for folk å velge og leve sunt og miljøvennlig. Samtidig ønsker vi å bevare mangfoldet i norsk landbruk, ved å opprettholde og gjøre vilkårene bedre for bønder ved mindre og mellomstore gårder.

Derfor går vi inn for full omlegging til økologisk drift. Vi vil kutte merverdiavgiften på alle økologiske produkter. I tillegg til momsfritak, ønsker vi en sterkere markedsføring av økologisk drift og økologiske matvarer. Det offentlige må i større grad kjøpe inn økologiske alternativer og slik stimulere markedet. Vi vil også gjøre det enklere for bønder å legge om til økologisk landbruk og ønsker å fjerne gebyrene som bønder må betale til staten for å kunne legge om til økologisk drift. Økologisk mat må bli standarden.

Eirin Gundersen
Stortingskandidat, Miljøpartiet De Grønne, Buskerud.

1 kommentar: