torsdag 25. juni 2009

Hev dyrenes status!

I Drammens Tidende nylig og sikkert i flere aviser rundt omkring i landet, kan vi lese om kattunger som blir funnet dumpet. At husdyreiere går lei dyrene sine og finner lite gjennomtenkte og svært ansvarsløse løsninger på dette, som i dette tilfellet ved å rett og slett bare dumpe dem, når de for eksempel skal reise på ferie, er dessverre veldig utbredt. Slike hendelser er svært vanlig rundt omkring i landet på denne årstiden. Det er høysesong for dumping av kattunger og andre kjæledyr som eierne plutselig har gått lei av.

Det blir årlig født titusenvis av kattunger i Norge, og ikke alle blir behandlet like godt. Dyrebeskyttelsen oppfordrer ansvarlige katteeiere til kastrering og sterilisering, da fødselstallene går ned og det blir lettere å sørge for at kun ekte dyrevenner får ha katt og at kattens status blir hevet.

Miljøpartiet De Grønne synes det er trist hvordan dyr blir behandlet i samfunnet og ønsker å etablere hjelpesentre for hjemløse dyr i norske byer og at ideelle organisasjoner skal få økonomisk støtte til å drive behandling og omplassering av dyr. Vi jobber også for at dyrs grunnleggende rettigheter skal grunnlovsfestes, som retten til å få dekket basale behov og retten til vern mot overgrep. Vi vil flytte alt dyretilsyn til et nytt dyreverndirektorat under miljøverndepartementet.Eirin Gundersen
Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne Buskerud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar