lørdag 15. august 2009

En mer human ruspolitikk!

Stadig får vi høre hjerteskjærende historier om rusavhengige som ikke får den hjelpen de sårt trenger. 40 personer mellom 18 og 25 år dør hvert år av overdose, og gjennomsnittlig ventetid for tverrfaglig, spesialisert behandling er 98, 25 døgn. Dette er alt for lang tid å vente for mennesker som trenger hjelp så raskt som mulig. 28,5 prosent får i tillegg ikke behandling innen fristen som er satt av legen.


Rusomsorgen i dag lider av moralisme, systemsvikt og pengemangel; det drives en moraliseringspolitikk overfor samfunnets svakeste i stedet for å gi dem hjelp. Miljøpartiet De Grønne ser rusavhengighet primært som et helseproblem, ikke et kriminalitetsproblem, som må behandles som det uansett om rusmiddelet er lovlig eller ikke. Kriminaliseringen er et hinder for fornuftig behandling av de helse- og sosialfaglige aspektene ved rusavhengighet. Opplysning og annen innsats for å redusere skadevirkningene av misbruk, enten det dreier seg om tobakk, alkohol, medisin, narkotika, eller for den saks skyld sukker, må baseres på saklig informasjon og profesjonell medmenneskelig behandling. Det må til et langt sterkere ettervern for rusmisbrukere, med et mangfold av behandlingsmåter. At rusavhengige ikke får den hjelpen de trenger i et så rikt samfunn som det norske er vanvittig.


Ofte virker det som om et oversminket, «tiltalende» bybilde er viktigere enn å yte hjelp til de som trenger det mest. I Oslo har politiet forsøkt å flytte byens rusmiljøer i en årrekke, blant annet fra Slottsparken, Egertorget og Plata. Alle disse aksjonene har vært fullstendig feilslåtte og viser igjen hvordan rusavhengige blir gjort til kasteballer ved å drives fra skanse til skanse. Å behandle rusavhengige på denne måten, som kriminelle, er ikke bare virkningsløst, det er også direkte inhumant. Som Hanna E. Marcussen også nevner i sin blogg, er det kanskje på tide at flere politikere tar seg en tur ut av Stortingets korridorer og ser hvordan det er å leve for rusavhengige og deres pårørende, slik at vi kan få et samfunn som tar vare på de svakeste i stedet for å marginalisere dem og skyve dem ut i mørket ved å behandle dem som mindreverdige.


Det ligger mye symbolikk i en ny kurs i ruspolitikken. Mer sosial- og helsepolitikk og mindre justispolitikk i møte med rusavhengige vil sende et viktig signal – ikke bare til rusavhengige, men også til andre. Det handler jo i bunn og grunn om samfunnets syn på mennesker som har det vanskelig.


Eirin Gundersen, Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Buskerud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar