fredag 28. august 2009

Holder det å kutte i utslipp?

Skal debatten gå på om vi kan legge ned oljevirksomheten, eller på hvordan det går an å la være?

For det første: For å unngå de verste følgene av klimaendringene kan ikke temperaturen øke mer enn to grader. For å stabilisere temperaturen på dette nivået er vi nødt til å bli helt uslippsfrie fort som svint. Vi kan kutte utslipp så mye vi vil, men så lenge vi har utslipp vil temperaturen fortsette å stige, og omsider overskride togradersgrensa. CO2 i atmosfæren brytes ikke ned som andre drivhusgasser, men har sitt eget kretsløp, og CO2-en vi slipper ut blir vi ikke kvitt, den vil være der og ha innvirkning på klimaet i lang til framover. En øking på mer enn to grader antas å sette i gang såkalte tilbakekoblingsmekanismer, og er derfor kalt "point of no return". Fra dette punktet vil det bli ekstremt vanskelig å gjøre noe for å unngå store klimaendringer, og utslippene vil akselerere nesten uansett hva vi finner på, på grunn av selvforsterkende mekanismer. Varmere hav vil føre til mer fordamping, og varmere luft vil gjøre at vanndampen holdes lenger i atmosfæren. Issmelting vil føre til mindre refleksjon av solinnstrålinga, som vil gjøre at planeten absorberer mer varme. Vi får en ond sirkel som det kan bli umulig å komme ut av. Uansett hvor ren oljeindustrien er, så lenge vi utvinner olje, kull og gass vil vi ha utslipp.

For det andre: spørsmålet er ikke når olja går tom, men når det blir mindre av den lett tilgjengelige olja. Det er nok ei stund til det blir helt tomt for olje, men det hjelper ikke stort så lenge den olja som er igjen er tjæresand i Canada og ellers annen olje som det både er ekstremt kostbart og ekstremt miljøskadelig å utvinne (peak oil-problematikken). Problemet er her så fort vi har nådd oljetoppen og utvinninga begynner å synke, og mange forskere mener vi er der nå.

I dag fins det flere mennesker som flykter pga. klimaendringer enn pga. krig. Norge er blant landa i verden med størst utslipp per innbygger. Her er ikke olja vi selger til resten av verden medregna. Det at vi har tjent oss styrtrike på en industri som har tvingt ufattelig mange mennesker på flukt (over 50% av menneskenes klimagassutslipp kommer fra fossil energi), kombinert med et skyhøyt personlig forbruk, gir oss en plikt til ikke bare å kutte i utslipp, men å bli utslippsfrie, og da kan vi ikke ha kvoter på CO2-utslipp og få lov til å slippe ut littegrann. Det står faktisk om vår klode her, og hvorvidt den skal være levelig for mennesker også i framtida.

Bilde: http://www.ambbrasilia.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/Vind+energi.htm

1 kommentar:

  1. Nice!

    Men dokkar trenger ikke å fokusere så enormt på CO2 utslippene, det er ikke det som er hovedproblemet. Det ligger i at oje, som er den vestlige verdens byggeblokk, og andre ikke-fornybare energikilder snart går tom. Dette vil føre til mange katostrofale hendelser som ressurskrig, ressesjon i økonomien og at enda flere faller innenfor fattigdomsgrensen.

    Jeg synes debatten om klimaforandring og CO2-utslipp bommer endel på målet når de nærmest hele tiden snakker om klimaproblematikken. Dette har blant annet blitt vist gjennom uenighet i vitenskapelige miljøer om at klimaforandringen i så stor grad kommer av menneskelige aktiviteter. Det folk ikke er uenige om, er at de ressursene vi er avhengig av idag ikke er fornybare, og at vi bygger vårt hus på "sandgrunn". Det må dermed naturlig nok fokuseres mer på fornybare energikilder (noe som er ressurser som følger naturens sunne prosesser). Naturlige konsekvenser av dette kommer automatisk til å føre til at utslipp av "slemme" gasser reduseres.

    Peak-oil teorien er noe som bør belyses stadig mer, ettersom den vanlige mannen i gata ikke er klar over dette. Teorien er såpass klar og enkel å forstå at dens utbredelse kommer til å ha mye større effekt enn klimadebatten.

    SvarSlett